Jaqi masisanakaru yanapirinaka

Sapa marawa yatiqirinakaxa mantapxixa FCFM sataru taqi markanakatwa yaqhapanakaxa jiwasa markatapxtwa sapxarakiwa. Aka jach’a yatiqaña utanxa wali yanaprantaña munapxixa machaqa yatiqirinakaruxa markasa jaqina wawanakaparuxa nayriri yatichawi maranakana ukhamawa markasa jaqinakataki amtawixa utjiwa yatiqirinaka jawsuwi yanapiña qalltañataki Tutorías Indígenas satawa.

Jaqi masisa yanapirinakaxa mä tamawa yatiqirinakaxa FCFM satana kimsiri pachata yatintirinakawa ukhamaraki ajllitawa machaqa marka masisa yatiqirinakaru yanapiñataki suma yatinuqtapxañataki aka jach’a yatiqaña utana.

Uka phuqañatakixa katuqapxañapawa yanapiri irnaqaña suma katuqañataki suma jikisipxañataki suma parlasipxañatki tantachawinakana. Yanapirinakaxa irpañapawa machaqa yatiqirinakaruxa walichaña thakiru irpasna kunjamsa jupanakaxa walichapxataynaxa ukama nayriri maranakana ukhamaraki wakichapxiwa aruskipasiñanaka maynita mayniru yatichawinaka yanapisiñataki yatiqirinakkama. Ukhamawa yatiqirinakaxa sumwa yatinuqtapxixa aka jach’a yatiqaña utana ukhamaraki yatichawinxa uchantapxiwa jiwasana yatichawi ukhamaraki jiwasana yaqiqawisa utjawisa sarnaqawisa jiwasa markasana.

Kunsa lurixa mä yanapirixa
  • Yatiqirinakaru irpnaqaña taqi kuna yanapisna masisarjama ukhamaraki ukankaña yatichawinaka jaqinakampi tantachasiña ukhamaraki jupa kipkaru yanapiña
  • Yanapiñanakwa yatiqixa ch’ama yatiñanaka yatintañataki ukhamaraki jach’a yatiqaña utana yatinuqtañataki
  • Phuqixa utjawinaka chikachiri masisanakampi jikisiñana ukhamaraki utjawisampi sarnaqawisanakampi yatiyawina suma qamarañataki masisanakampi ukhamaraki yatiqirinakampi
  • Amuyuña ukhamaraki amtaña irnaqaña phuqañataki ukhamaraki yatiqawinaka yatiqirjama
  • Ukankañapawa yatiyawinaka katuqañatakixa ukhamarakiwa iwxatawa wali suma yanapiñataki
  • Tantachasipxiwa sapa kutiwa irpirinakampi ukhamaraki taypi irpirimpi

 

Yanapirinakana irpirinakapa:

    

 

   

Yanapirinaka: