Yatichañanaka ajlliña

Yatichañanaka ajlliña yatiyata jaqi masisanakataki:
Yatichañanaka ajllisiñaxa uñstayapxiwa markanakasa jaqinaka amtatawa ukhamaraki yatichasiniwa ETHICS satawa (Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias) ukaxa nanakana phuqañajawa Chile markana jaqi masisana utjawinakapa jani uñt’ata kunatixa yatichawinakaxa q’aranakana amtatakiwa ukhamaraki mä jaqiru jamakiwa yatichasixa ukatwa aka utjawinxa janiwa yäqatakiti arusaxa utjawisasa amuyusasa sarnaqawisasa ukhamaraki jaqisasa markanakasana jiqinakapa utjiri aka Chile markpachana. Aka yatichawi yatichasinxa yatiqpxañaniwa machaqa yatiñanakwa yatiqirinakataki aka FCFM ukana janiwa taqpachanixa purinipkiti q’aranakana amtatakiwa yatichawinakaxa ukata.
Aka yatichañanaka ajlliñaxa yatiqirinakarü jakhachixa kuna imana jaqinakana utjawiparu yäqañanakaru yasñanakaru mallkunaka uttayasiñanaka ukhamaraki yaqhanakasa ukhamawa jutiri yatirinakaru wakichaña ch’amanaka uñxatañataki ukhamaraki taqi markanakana jaqi masisaru yanapiñataki walja yatiñanakampi askichaña walichañanaksa wali yatintasina taqi jaqinakati uraqipanakaru ukhamaraki ayllunakaru.
Aka yatichañanaka ajlliña yatiyataxa ETHICS ukana jaqi masisataki yatichañanaka uñtatawa ukatwa waljaptayañaniwa yaqha yatichawinakana chikawa jaqinakataki ukhamaraki yanapirakispawa q’aranakana yatichawinakaruxa jaqina yatirinakampixa. Ukhamawa mä yatichawixa “Introducción a Sistemas Sostenibles en Ingeniería”, del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales sataxa yanapinawa Mapuche yatichiriwa ETHICS satana. Ukhamarakiwa yaqha yatichawi "Ecología Política y Sustentabilidad" sataxa uñstiwa Ecología Política del PPI ukana yatintawinakawa ukhamaraki ETHICS ukana yanapitawa.