Markanakana Jaqi masisanaka amtataxa FCFM sataxa taqi yatiqirinakatakiwa ciencias físicas y matemáticas sata yatintirinakatakiwa aka Universidad de Chile jach’a yatiqaña utana. Aka amuyt’awixa walja yatxatañanaka yatiqirinakataki jaqinakana utjawinakapa. Aka amuyt’awinakaxa yatichawinaka ch’amanchañataki taqi yatiqirinakatakiwa aruna amtawinaka ukhamaraki jaqina utjawinaka uka walja markanakampi qamartana aka Chile markana. Uka kipkarakiwa taqi yatirinakarü uñt’ayañataki aka markanakana ch’amapachanaka q’ara ñä yatirinikawa sarapxaspaxa ayllunakarü uka ch’amanaka yatxatirixa mapuche markaru ukhamaraki yaqha markanakaru wali yatxatañataki.
Ukhamarakiwa uka kipka jak’achata ch’amañchaña amtañanaka ukhamaraki yatxatanaka jaqi ayllunakana ch’amanaka utjawinakapa yatiñanakapa yäqasina.
Qhiparusti arjañampi jach’aptayañampiwa wakisixa kuna imana utjasirinaka wali sartayañatakixa aka yatiqaña utana.